4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com
Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Vườn Hoa Văn Nghệ
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức
Tâm Sự
Người Alfa Cư An Tư Nguy

 
Nếu có một Tòa Án Quốc Tế kết tội CSVN sát hại các TNCT tôi sẽ làm nhân chứng: Alfa Đại Minh Mẫn.
Cảm nghĩ ngày 30 tháng 4 năm 1975: Phạm Bá Hoa.
Quê tôi làng Đại Ngãi: Phạm Bá Hoa.
Nha Mân, miền quê nội: Phạm Bá Hoa.
Ðôi dòng ghi nhớ (Hồi ký chính trị 1963 - 1975): Phạm Bá Hoa. [Lời nói đầu]
   [Một] [Hai] [Ba] [Bốn] [Năm] [Sáu] [Bảy] [Tám] [Chín] [Mười] [Thay Lời Kết] [Phụ bản].
Ký sự trong tù: Phạm Bá Hoa [Lời nói đầu] [Một] [Hai] [Ba] [Bốn
   [Năm] [Sáu] [Bảy] [Tám] [Chín] [Mười] [Lời nói cuối] [Ðôi nét về tác giả].
Nhớ Đặng Dung: Lê Khắc Anh Hào.
Chân Dung Những Bà Vợ Chúng Ta: Phạm Bá Hoa.
Không có gì để tự hào: Lê Khắc Anh Hào.
Dù thế nào Anh vẫn nhận ra Em: Phạm Bá Hoa.
Tản mạn chuyện quê hương và quân ngũ: Phạm Bá Hoa .

 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu trang