4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Vườn Hoa Văn Nghệ
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức
Tin Tức

v/v Đại Hội 7 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Thông Báo: V/v Tổ chức Đại Hội 6 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại tại Nam Cali, Hoa Kỳ.
Phân Ưu Cựu Đại Tá Trần Đức Minh: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu Cựu Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại: Những nỗ lực âm thầm trong bóng đêm phân hóa...: Hải Triều.
Thông báo về việc yểm trợ Yukon. Lễ hội Whitehorse Festival và Canada Day July 1. 2009
Phân Ưu Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu Cựu SVSQ/TB/TĐ Nguyễn Văn Tấn: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Tuyên Cáo của LLSQ Thủ Đức Bắc Cali. V/v CSVN cho TC khai thác quặng mỏ Bauxite.
Thông báo số 02/2009: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại có làm việc không, và đã làm được gì?
Thông báo số 01/2009: Tiến hành việc tổ chức Đại Hội 6 THTĐ Hải Ngoại (Đại Hội Thống Nhất)
Lực Lượng SQ Thủ Đức San Jose sẽ phát hành Đặc San Mừng Xuân Kỷ Sửu - 2009. 
Phân Ưu Bà Cung Thị Toàn, phu nhân của Gs. Nguyễn Xuân Vinh: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Chúc mừng Tân Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức Houston.
Thông Báo thay Thư Mời của Hội Ái Hữu Trường Đồng Đế QLVNCH. 
Phát hành ĐSTĐ Chào Mừng Ngày Đại Lễ QL/VNCH 19.06: Lực Lượng QSTD San Jose. 
Phân Ưu Đại tá Trần Văn Trọng: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Đi tiếp... đoạn đường chiến binh: Đêm Alfa Hội ngộ: Trần Trung Sĩ
Phân ưu Cựu Đại Tướng Cao Văn Viên: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Tuyên Bố Chung v/v Cộng Sản Trung Hoa chiếm Trường-sa và Hoàng-sa.
Thư Cảm Tạ của BCH Hội Cựu SVTB Thủ Đức Sacramento.
Thông Báo Đại lễ kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH, 19.06.2007 tại Bắc Cali.
Bản dự thảo công tác, hoạt động của Tổng Hội.
Thư Ngỏ ... Về vấn đề “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà”: Trần Nhu.
Phúc đáp Văn thư mời hợp Hội Đồng Tư Vấn và Hội Đồng Đại Diện TTCSVNCH
Thông báo phát hành Đặc san Lực Lượng SQTĐ San Jose.
Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức: Tân Niên với Tân Ban Chấp Hành.
Phân Ưu Cụ Huỳnh Đức Hồng: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu nhị vị tướng lãnh Ngô Quang Trưởng và Chung Tấn Cang: Liên Hội Thủ Đức Canada.
Phân Ưu Đô Đốc Chung Tấn Cang: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu Trung Tướng Ngô Quang Trưởng: Lực Lượng SQTĐ San Jose, Bắc Cali
Phân Ưu Trung Tướng Ngô Quang Trưởng: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Cựu Quân Nhân QLVNCH Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh Hoa-Kỳ tại Sacramento 12/11/2006
Thông Báo V/v phát hành Đặc San Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức Xuân Đinh Hợi 2007
Phân Ưu đồng môn Lại Đức Nhi: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Thư Cảm Tạ của Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị/Thủ Đức/Sacramento
Bài phát biểu của Alfa Đại Minh Mẫn, Nhân Lễ Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường SQTB/TĐ
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại Sacramento
Ðại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Ðức Hải Ngoại Kỳ 5 Thành Công Rực Rỡ 
Ðại Hội Kỳ V Tổng Hội Cựu SVSQ/TBTÐ thành công rực rở với một tân Tổng Hội Trưởng....
Ðại Hội cựu SVSQ/TB/Thủ Ðức hải ngoại kỳ V: Ði hết ... đoạn đường chiến binh! 

Đầu trang