4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết


Tin Tức

Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại: 
Những nỗ lực âm thầm trong bóng đêm phân hóa...
Hải Triều 


     Nhìn chung, phân hóa là tình trạng khá phổ quát trong các hội đoàn hải ngoại. Tình trạng này cũng đã hiện hữu trong Ðại Gia Ðình Tổng Hội Thủ Ðức ngay trước Ðại Hội 5 tại San Jose, Hoa Kỳ 2006 sau khi Tổng Hội bị vỡ ra một mãnh thứ hai trên giấy tờ từ Lousiana, do thành viên giám sát Nguyễn Hữu Nghĩa đặt vấn đề "hà tỳ"để phủ nhận kết quả Ðại Hội Brisban, Queensland. 

      Dù phải đối đấu với những khó khăn, phức tạp và phân hóa trong Ðại Gia Ðình Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại, các cơ cấu của Tổng Hội thuộc nhiệm kỳ 2006 - 2008, được lưu nhiệm tới năm 2009 vì cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2008, cũng đã cố gắng duy trì hệ thống Tổng Hội và âm thầm tiến hành một số công tác khá quan trọng và có ý nghĩa.

- Thiết lập trang nhà và địa chỉ hộp thư của Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại...

     Ngay sau khi nhận vai trò Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội 2006 - 2008, chúng tôi đã thực hiện một trang nhà cho Tổng Hội để làm một ngôi nhà riêng www.tonghoithuduchaingoai.com với địa chỉ tonghoithuduchaingoai@yahoo.com. Ngôi nhà này đã là nơi tàng trữ hầu hết tất cả những tin tức, tài liệu và sinh hoạt của đại gia đình Tổng Hội Thủ Ðức, trong đó có những biên khảo giá trị của niên trưởng Phạm Bá Hoa, chủ tịch Uûy Ban Thường Trực Tổng Hội. Ðây là một trong những công tác quan trọng đầu tiên của Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại.

- Thiết lập được chiếc cầu với các đồng môn Thủ Ðức Trong nước và anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

      Nếu chúng ta chỉ thành lập được một cơ cấu Tổng Hội hay Hội Thủ Ðức hoạt động ở nước ngoài màkhông tạo được sợi giây liên lạc với vô số đồng môn Thủ Ðức và anh em Cựu Quân Nhân, TPB trong nước, chúng tôi nghĩ chúng ta chúng ta chỉ dậm chân trong phạm vi cục bộ. Sau khi web/trang nhà www.tonghoithuduchaingoai.com với địa chỉ Email và địa chỉ gửi thư quaBưu Ðiện được post/đăng công khai trên internet, trong một thời gian ngắn, chiếc cầu đã được nối về trong nước, Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại đã nhận được nhiều thư các đồng môn Thủ Ðức, thư xin trợ cấp của nhiều thành phần TPB và anh em trong nước, từ tận miền Quảng Trị đến Cà Mâu.

     Về những thư và hồ sơ xin trợ cấp, Tổng Hội Thủ Ðức sẽ chuyển những hồ sơ đó đến các tổ chức trợ giúp TPB, nhưng đối với chúng tôi, điều có ý nghĩa quan trọng là các đồng môn và anh em CQN trong nước đã tìm đọc được trang nhà Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại, từ đó, anh em tìm được những tin tức liên quan tới sinh hoạt đấu tranh và các sinh hoạt của Ðại Gia Ðình Thủ Ðức Hải Ngoại. Nó đã tạo ra được một nguồn an ủi, một niềm tin nào đó từ các chiến hữu ởû trong nước.

     Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại cảm thấy rất ấm lòng khi tạo được một chiếc cầu vô hình với các chiến hữu và đồng môn bất hạnh trong nước. Họ không nghĩ chúng ta quay lưng với dân tộc, với họ, những đồng môn, những chiến hữu, những người lính cũ của chúng ta.

- Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hoà và những Phế Binh không còn hồ sơ...

       Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa trong ngày Sài Gòn sụp đổ có khoảng 16 ngàn ngôi mộ giữ nắm xương tàn của các chiến sĩ  Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, sau hơn 30 năm, mồ xiêu, mã lạn, tang thương trên khắp nước, những ai vô thăm lại vùng đất này... không thể không ngậm ngùi chứng kiến hàng chục ngàn ngôi mộ hoang tàn của anh em chúng ta; đó là những ngôi mộ không người săn sóc, cây cỏ mọc phủ đầu, những tấm bia ngảsụp, những nấm mộ bị thời gian, thời tiết xói mòn... Ðó là những ngôi mộ hoang phế, không người chăm sóc, vô thừa nhận. Có khoảng 4 ngàn ngôi mộ có thân nhân thăm viếng... được sơn phết, vun bồi hàng tháng hay hàng năm.

      Hàng chục ngàn ngôi mộ hoang phế không thân nhân hiện đang là đối tượng chăm sóc của một số bà con, anh em có lòng trong và ngoài nước, trong số đó có anh em thuộc gia đình Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại. Với sự tiếp tay âm thầm của Ðại Gia Ðình Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại, Nhóm Nhà Văn Quân  Ðội và những ân nhân khắp nơi..., chúng tôi đã nhờ anh em trong nước vun bồi, dãy cỏ, sơn phết và dựng lại bia mộ khoảng gần 3 ngàn ngôi mộ của những anh em bị bỏ quên mấy mươi năm. Chúng tôi nay công khai hóa chuyện này sau 3 năm im lặng.

     Trong những khoảng thời gian công việc từ thiện này gặp khó khăn hay chậm lại vì những lý do "an toàn cho anh em", anh em trong nước đã được Tổng Hội ủy nhiệm tiếp xúc và giúp đỡ những TPB không còn giấy tờ, hồ sơ...hiện sống đầu đường, xó chợ, ăn mày, ăn xin, lê lết trong các thành phố ở miền Nam. Thành phần bất hạnh bị lịch sư ûbỏ quên này không còn một mảnh giấy lộn để làm hồ sơ gửi ra nước ngoài xin trợ giúp.

     Chúng tôi đã và đang âm thầm giúp những anh em này bằng những món tiền nhỏ thu nhận được từ ân nhân các nơi, từ những quyên góp nhân những buổi trình làng sách. Khi gặp mỗi anh em, tiếp xúc, nói chuyện, biết đơn vị, cảnh khổ vô gia cư của anh em, chúng tôi tặng mỗi anh em 10 MK tiền mặt (tương đương với 10 ngày bán vé số). Số tiền giúp không bao nhiêu, nhưng nó là niềm an ủi vô biên để anh em thấy anh em không hoàn toàn bị bỏ quên. 

    Mặt khác, Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại sẽ gửi toàn bộ hồsơ xin trợ cấp của anh em có hồ sơ đến các tổ chức trợ giúp TPB ở Hoa Kỳ, Canada và Uùc châu. Ðây là những hồ sơ được gửi qua địa chỉ Tổng Hội.

    Những ngàysắp tới, chúng tôi sẽ post tên, số quân, đơn vị và cấp chỉ huy của thành phần "phế binh không hồ sơ" lên net để những sĩ quan đơn vị trưởng may mắn sống ở nước ngoài nhận ra thuộc cấp của mình. Nếu vị nào còn nhơ ùanh em thuộc cấp thì may ra có thể giúp đỡ anh em được phần nào.

- Yukon Cờ Vàng và sự tiếp tay của Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại...

     Chiến thắng Cờ Vàng ở Yukon, Tây Bắc Canada trong hai năm liên tục, 2008 và 2009 đều có sự tiếp tay tích cực của các thành viên gia đình Thủ Ðức/Ðồng Ðế Vancouver thuộc Liên Hội Thủ Ðức Canada và Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại. Không kể những cộng tác trong lãnh vực nhân sự và tham mưu, đa số cờ vàng các loại, đại kỳ Việt Nam/Cờ Vàng trong Whitehorse Festival năm 2008 và đại kỳ Canada trong ngày Ðộc Lập Canada 2009 ngày 1 tháng 7 được thấy trên internet và youtube đều do gia đình Thủ Ðức thuộc Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại cung cấp.      

     Ngoài ra, nhân những chuyến đi trình làng sách các nơi, ở Uùc, Âu châu, Hoa Kỳ, Canada, trong tư cách đại diện Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại, người viết cũng tiếp xúc với quý đồng môn Thủ Ðức các nơi để tìm hiểu sinh hoạt của anh em, không kể những nỗ lực vận động thành lập những gia đình Thủ Ðức ở các nơi.

     Tuy nhiên, trong tình cảnh bị phân hoá và phá hoại từ nhiều mặt, các cơ cấu của Tổng Hội đã không vượt qua được những khó khăn phức tạp để thực hiện những kế hoạch mong đợi được vạch ra trong Ðại Hội 5 ở San Jose năm 2006. Dù vậy Tổng Hội Thủ Ðức cũng đã thực hiện được một số thành quả có ý nghĩa chứ không ngồi yên bất động như một số cáo buộc. 

     Những ai mong muốn hay đòi hỏi Tổng Hội Thủ Ðức phải làm cái gì hơn nữa, xin hãy nhìn vào tình trạng phân hóa phức tạp trong Ðại Gia Ðình Thủ Ðức trước Ðại Hội 5 San Jose, tìm hiểu nhân tố nào, nguyên nhân nào chịu trách nhiệm trong sự rạn nứt của Tổng Hội, và tự hỏi chính cá nhân mình, hội của mình đã làm được gì hơn trong cuộc chiến đấu này trong tinh thần "Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm" và "Cư An Tư Nguy"...

Hải Triều
Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại
604 879 1179 

Còn tiếp

Thông báo chính thức của Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại về "Ðại Hội 2009 Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại" tại Nam Cali, Hoa Kỳ vào cuối năm nay. 
 

Đầu trang