4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Hậu Duệ Thủ Đức
Tin Tức
PHÂN ƯU

Được tin buồn:

Cựu Đại Tá HOÀNG ĐẠO THẾ KIỆT

(Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương)
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1 Nam Định.
Nguyên Cục Trưởng Cục Chính Huấn, Quân Lực VNCH. 

Vừa qua đời ngày 09 tháng 09 năm 2009
tại Newport Beach, Orange County, California, Hoa Kỳ. 
Hưởng thọ 79 tuổi.
 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Niên trưởng HOÀNG ĐẠO THẾ KIỆT thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng.
 

BCH/Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Cố Vấn: Alfa Trang Sỹ Tấn
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực: Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Alfa Lê Khắc Hai
Cùng toàn thể thành viên các Liên Hội, Hội, Chi Hội và Nhóm trực thuộc.