4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết


Tin Tức


Đại Hội 7 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại

Vancouver ngày 29 tháng 08 năm 2010

Trích yếu: v/v Đại Hội 7 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại

Kính thưa quý niên trưởng, quý huynh trưởng, quý đồng môn Thủ Đức.

- Chiếu Biên Bản Đại Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức kỳ 6  ngày 12 & 13/12/2009 tại Westminster, Nam Cali và quyết định thành lập Ủy Ban Điều Hành Chuyển Tiếp tổ chức Đại Hội 7 năm 2010 để duy trì cơ cấu Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.

- Chiếu văn thư ủy nhiệm của Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Chuyển Tiếp Alfa Phạm Bá Hoa ký tại Houston ngày 25/12/2010 ủy quyền Liên Hội Thủ Đức Canada ( Alfa Hải Triều) trách nhiệm vận động và tổ chức Đại Hội Tổng Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Hải Ngoại Kỳ 7 trong năm 2010… ( Gọi tắt là Đại Hội 7 THTĐHN)

Chúng tôi trân trọng kính gửi đến quý Alfa/đồng môn văn thư liên quan tới việc tổ chức Đại Hội 7 THTĐHN) và nổ lực duy trì Cơ Cấu Tổng Hội Thủ Đức. Văn thư này gồm những phần như sau:

1.

Trong tinh thần “Cư An Tư Nguy” và “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”, trước sự tồn vong của đất nước và khát vọng tự do dân chủ của đồng bào… Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại  phải có những đóng góp trong những nổ lực chung của cuộc đấu tranh. Đại Hội 7 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào cuối năm 2010 để kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạch định phương cách hành động trong tương lai.

2.

Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được quyết định và thông báo vào khoảng đầu tháng 09/2010 đến 15/09/2010. Riêng vấn đề thời gian tổ chức đại Hội được đề nghị dự trù trong khoảng 20/11/2010 đến trước 20/12/2010 … ( Trước Giáng Sinh 2010)

3.

Xác định đơn vị tham dự Đại Hội:

- Đơn vị căn bản của cơ cấu Tổng Hội Thủ Đức là Hội và Chi hội thành viên. ( Chứ không là hay qua cơ cấu Liên Hội Thủ Đức). Bất cứ Hội Thủ Đức, Chi Hội Thủ Đức nào cũng có thể ghi tên thành một thành viên căn bản của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại trong tinh thần tôn trọng nội quy căn bản của Tổng Hội, kể cả việc tham dự Đại Hội.

- Để đáp ứng tinh thần mở rộng tổ chức và hoạt động của Tổng Hội, Đại Hội 7 THTĐHN trân trọng kính mời những huynh trưởng, những đồng môn Thủ Đức không thuộc bất cứ Hội Thủ Đức nào trước đây… hãy ghi danh tham gia đại gia đình THTĐHN và tham dự Đại Hội 7. Đại Hội sẽ tu chỉnh nội quy  liên quan tới thành phần vừa đề cập trong cơ cấu Tổng Hội .

4.

Để có thêm nhân sự trong cơ cấu cố vấn và tham mưu của Tổng Hội, đồng thời tiếp tay trong ban tổ chức Đại Hội 7 THTĐHN, thừa ủy nhiệm của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại, chúng tôi trân trọng kính mời đồng môn Nguyễn Bữu Thoại, cựu Chủ Tịch Tổng Hội, trở lại sinh hoạt trong các vai trò vừa đề cập ở phần trên.

5.

Văn thư này xin gửi đến các Hội và Chi Hội thành viên trong gia đình Tổng Hội ở Âu châu, Á châu, Úc châu, Hoa Kỳ Canada, đến các hội Thủ Đức không nằm trong hệ thống Tổng Hội, các đồng môn Thủ Đức độc lập và các diễn đàn internet, báo chí để nhờ phổ biến. Xin quý Hội, Chi Hội, quý đồng môn hồi âm càng sớm càng tốt, chậm lắm là trước ngày 01.12.2010.

Mục đích phần reply/hồi âm để quý Hội Thủ Đức và đồng môn Thủ Đức:

- Ghi danh tham dự hay chính thức trở thành thành viên của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại. Xin cho biết có thể gửi đại diện đi tham dự Đại Hội hay gửi văn thư ghi danh qua bưu điện hay điện thư/Email.

- Gửi đề nghị hay ý kiến và đồng ý xác nhận tư cách thành viên Tổng Hội.

- Vấn đề đường lối, nội quy, cơ cấu mới của Tổng Hội… sẽ được bàn thảo và biểu quyết trong ngày Đại Hội.

6.

Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại tôn trọng tính cách đặc thù của các Hội hay Chi Hội Thủ Đức không là thành viên của Tổng Hội nếu “tính cách đặc thù” đó không dẫn tới sự tiếp tay cho cộng sản, hay có những hoạt động bất lợi cho cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ Việt Nam bất cứ dưới hình thức nào.

Chúng tôi không nhận ý kiến của những Hội Thủ Đức hay các đồng môn Thủ Đức không tham gia vào Tổng Hội.

Trân trọng kính chào,

Thay mặt UBĐH chuyển tiếp THTĐHN ( tổ chức Đại Hội 7 THTĐHN)
Alfa Lê Khắc Hai K23
 

Đầu trang