4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Tin Tức
Vườn Hoa Văn Nghệ
Sinh Hoạt
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức
Tin Tức

Phân Ưu Cựu Đại Tá Trần Đức Minh

PHÂN ƯU

Được tin buồn:

Cựu Đại Tá Trần Đức Minh

Nguyên Chỉ Huy Trưởng cuối cùng của Trường Bộ Binh Thủ Đức.
(Tác giả bộ sách "Một Thời Nhiễu Nhương" với bút hiệu Bạch Hạc)

Đã qua đời lúc 7 giờ sáng ngày Thứ Hai 9 tháng 11 năm 2009 tại KirkLand, 
Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cựu Đại Tá Trần Đức Minh thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng.
 

BCH/Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Cố Vấn: Alfa Trang Sỹ Tấn
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực: Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Alfa Lê Khắc Hai
Cùng toàn thể thành viên các Liên Hội, Hội, Chi Hội và Nhóm trực thuộc.
 

Đầu trang