4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết


Tin Tức


Thông Báo
V/v Tổ chức Đại Hội 6 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại tại Nam Cali, Hoa Kỳ.

(Cập nhật ngày 24/11/2009) 

Vancouver, Canada ngày 5 tháng 11 năm 2009 

Kính gửi:

Quý đồng môn Niên trưởng, Huynh trưởng, quý Chi Hội, Hội, Liên Hội Thủ Đức, quý đồng môn Thủ Đức/Đồng Đế trong và ngoài hệ thống Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại. 

Trích yếu: v/v Tổ chức Đại Hội 6 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại tại Nam Cali, Hoa Kỳ. 

1. Mục đích.

Kính thưa quý chiến hữu đồng môn

Vì những khó khăn ngoài dự liệu của Tổng Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Hải Ngoại, gọi tắt là Tổng Hội, từ sau Đại Hội 5 năm 2006 tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ, cơ cấu Tổng Hội đã không thể tổ chức Đại Hội 6 trong nhiệm kỳ 2006 – 2008. Nay là năm 2009, những khó khăn đó vẫn còn. Nhưng với sự cố gắng chung trong mục đích bảo vệ tổ chức và hoạt động của Tổng Hội được liên tục với nhiệm vụ:

 - Củng cố và phát triển tổ chức, kể cả tổ chức và Hậu Duệ Thủ Đức.

 - Tham gia sinh hoạt Cộng Đồng.

 - Góp phần trợ giúp đồng môn, đồng đội thương phế binh đang sống tại quê nhà

 - Góp phần hổ trợ Phong Trào Dân Chủ trong nước hầu góp phần đấu tranh giành lại quyền làm người cho 87 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam mà hôm nay CSVN đang trong thế yếu.

Vã lại, qua trang nhà của Tổng Hội, các đồng môn Thủ Đức/Đồng Đế trong nước đã thường xuyên theo dõi đọc và liên lạc được với Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại. Từ sự kiện này, coi như chúng ta đã có được một chiếc cầu nối với những đồng môn Thủ Đức trong nước. Vì nhu cầu góp phần đấu tranh tại hải ngoại và trong nước, Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại có thể cải tiến theo mô thức nào đó sẽ được thảo luận và quyết định về nhu cầu tồn tại, cho dù phải tồn tại dưới một mô thức nào đó được đồng môn thảo luận và đồng ý trong ngày Đại Hội 6. 

2. Đại Hội 6 mở rộng.

Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại quyết định đứng ra tổ chức Đại Hội 6, đồng thời mở rộng thành phần tham dự Đại Hội đến quý đồng môn ngoài các cơ cấu Hội, Liên Hội hay Tổng Hội, thay vì chỉ là những Hội hay Liên Hội Thủ Đức tham dự như những kỳ Đại Hội trong những năm trước đây. 

Từ quyết định trên đây, Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại trân trọng kính mời:

 - Quý Liên Hội Thủ Đức, quý Hội Thủ Đức, quý Chi Hội Thủ Đức…

 - Quý đồng môn Tướng Lãnh, Niên Trưởng, Huynh Trưởng xuất thân từ quân trường Thủ Đức và từ các quân trường đào tạo Sĩ Quan Trừ Bị…

 - Quý đồng môn Thủ Đức sinh sống tại California, Hoa Kỳ hay bất cứ ở nơi nào ở hải ngoại không thống thuộc Hội hay Chi Hội Thủ Đức nào…về tham dự Đại Hội 6 Tổng Hội Thủ Đức được tổ chức tại Nam Cali vào hai ngày Thứ Bẩy 12/12/2009 và Chúa Nhật 13/12/2009.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội Trường Việt Báo
14841 Moran Street, Westminster, CA 92683 – USA
Phone: 714 894 2500 

Ghi chú cần thiết quan trọng:

Văn thư/thông báo này  thay giấy mời chính thức, và Tổng Hội sẽ gửi thư chính thức đến quý đồng môn sau khi nhận được hồi âm với địa chỉ và số phone…

Tạm thời, để kịp thời gian tổ chức, quý đồng môn reply “đáp nhận” email/thông báo này càng sớm càng tốt, nhưng chậm lắm là ngày 1/12/2009. 

3. Tu chỉnh nội quy 

Trước những biến chuyển khó khăn của tình hình tại hải ngoại cũng như trong nước,

Đại Hội 6 sắp tới, để thích nghi với hoàn cảnh hiện nay và trước mặt, một số điều khoản trong nội quy có thể được tu chỉnh trong Đại Hội 6 sắp tới.

Tuy nhiên, Nội Quy do Đại Hội 5 thông qua năm 2006 vẫn áp dụng trong tổ chức Đại Hội 6. Tổng Hội Thủ Đức vẫn tôn trọng những quyết định quan trọng của các cơ cấu Tổng Hội tiền nhiệm trước đến khi nội quy Tổng Hội được Đại Hội 6 tu chính. 

4. Chi phí Đại Hội 6

Vì Đại Hội do tự Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại đứng ra tổ chức thay vì có một Hội thành viên nhận đảm trách, Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại chân thành kêu gọi sự chung góp tài chánh tượng trưng của quý Hội thành viên và các đồng môn Thủ Đức ngoài Hội nhận tham dự Đại Hội, kể cả những donation đóng góp cho Ban Tổ chức Đại Hội. Số tiền đóng góp hoàn toàn tùy thuộc vào lòng “hảo tâm” của các Hội Thủ Đức và cá nhân từng quý đồng môn Thủ Đức.

Tổng Hội Thủ Đức đã book một hội trường có sức chứa trên dưới 150 người tại  Nam Cali. Chi phí thuê Hội Trường có thể nằm trong budget chung góp của các Hội Thủ Đức và quý đồng môn. Đại Hội sẽ kéo dài 2 ngày như đề cập ở phần 2.

Chi phiếu hay money order xin gửi vể đồng môn Phan Anh Dũng, và phần memo xin ghi “Đại Hội 6 THTĐHN”:

Đề tên người nhận: Truc Nguyen
Và gửi về địa chỉ: Phan Anh Dũng
494 Huff St.
Vista, CA 92083 – USA
Phone: 619 567 3414
Email: anhdungphan@hotmail.com

5. Chỗ  ăn ở của anh em ở xa không có thân nhân ở Nam Cali.

Tổng Hội sẽ lo chỗ ăn ở cho những đồng môn ở xa về dự Đại Hội, khỏi ở hotel hay motel. Chỗ ăn ở không xa địa điểm dự trù tổ chức Đại Hội.

Xin liên lạc:

Alfa Lê Khắc Hai K23  Phone: 604 376 3069, 714 261 4972 - Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com, nsvietnam@yahoo.com

Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại mong nhận được những hồi âm góp ý hay thắc mắc về Đại Hội gửi về địa chỉ email Tổng Hội : tonghoithuduchaingoai@yahoo.com

Trân trọng kính chào và kính chúc quý đồng môn an khang. 

Alfa Lê Khắc Hai K23
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành/THTĐHN

* * *

Dự  trù chương trình sinh hoạt cho 2 ngày Đại Hội 6 THTĐHN 2009

1. Tuần lễ từ 01 đến 10 tháng 12/2009

Liên lạc và tập trung số hội Thủ Đức về dự Đại Hội và những đồng môn Thủ Đức ngoài hội tham dự Đại Hội (độc lập, cá nhân).

Chuẩn bị phương tiện đưa rước và ăn ở của anh em…

Liên lạc khách mời, các hội đoàn, nhân sĩ, tướng lãnh và các cơ quan truyền thông.

( Tôi sẽ có mặt tại Mam Cali từ 25/11/ 2009 cho đến qua Đại Hội cùng với một vài đồng môn trong “bộ chỉ huy nhẹ tiền phương”)

2. Tiền  Đại Hội 12/12/2009:

Bắt đầu họp từ 1.00PM đến 6.00 PM:  

- Ghi danh, gặp mặt đồng môn.

- Thảo chương trình Đại Hội

- Dự kiến hay đề nghị các điều khoản tu chính nội quy để phù hợp với  tình hình mới của cuộc đấu tranh chung.

- Dự kiến hay đề nghị chương trình hoạt động của BCH tương lai ( nếu được đại hội thuận)

- 06.00 PM – 7.00 PM: Đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

- 07.30 PM… Ăm cơm chiều do sự đóng góp của anh em, hay tùy nghi.

3. Ngày Đại Hội chính Chúa Nhật 13/12/2009

- 09.00AM : Khai mạc, nghi thức chào cờ, mặc niệm

- 09.15 AM : Diễn văn khai mạc của một niên trưởng trong Tổng Hội hay Ủy Ban Thường Trực.

- 09.30 AM: Bầu Chủ Tọa Đoàn và thư ký đoàn Đại Hội

- 09.45 AM : Phần phát biểu và diễn từ chấm dứt nhiệm vụ của Tổng Hội Trưởng Đại Diện Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội.

- 10.00 AM : Đại Hội thảo luận và  vote quyết định các điều khoản tu chính và chương trình hoạt động tổng quát trong tương lai của Tổng Hội.

- 12.00 trưa:  Nghỉ ăn trưa…(tự túc hay tập thể, sẽ tính sau)

- 01.30 PM : Đề cử, ứng cử thành phần nhân sự BCH mới.

- 02.30 PM : Bầu cử BCH mới

- 03.30 PM : Trình diện BCH mới trước Đại Hội

- 04.00 PM : Họp báo, press release… trước đồng bào và các cơ quan truyền thông

- 06.00 PM :  Đại Hội tập trung ăm cơm chiều tại một nhà hàng nào đó… ( Tùy theo budget đóng góp của anh em, sẽ quyết định sau.) 

Ghi chú  quan trọng: 

1. Trường hợp  đa số trong số Liên Hội, Hội, Chi Hội trả lời yêu cầu dời lại vì thời gian không kịp chuẩn bị, Tổng Hội sẽ nghiên cứu và thông báo kịp thời. Xin reply bằng email trong thời gian sớm nhất trước ngày 01/12/2009 để Tổng Hội định liệu.

2. Nếu  đa số quý đồng môn, cá nhân hay cơ cấu Hội, quyết định tham dự và tiến hành Đại Hội, thì chương trình Đại Hội sẽ tiếp tục xúc tiến.

Trong trường hợp quý Hội hay quý đồng môn không thể về tham dự, nhưng đồng ý là một thành phần trong cơ chế Tổng Hội, có thể reply email này để ủy nhiệm, hoặc ghi danh khiếm diện để có tên trong danh sách Tổng Hội, kể cả những ý kiến đóng góp hay đề nghị. Xin ghi rõ tên Hội, tên đồng môn, số phone, email hay địa chỉ để liên lạc.

3. Mọi chi tiết liên quan đến Đại Hội 6 THTĐHN 2009, xin liên lạc:
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com, nsvietnam@yahoo.com
Phone: 714 261 4972 /tổ chức/ Hải Triều.
619 567 3414 /tài chánh/ Phan Anh Dũng.

Trân trọng.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành THT ĐHN
Alfa Lê Khắc Hai K23

(Cập nhật ngày 24/11/2009) 

Đầu trang